Špecifickým zameraním a prioritou našej spoločnosti je realizácia šikmých striech.
Ponúkame Vám komplexné služby pre Vašu strechu – novú ako aj pôvodnú.
Našu hlavnú činnosť sme postupne rozšírili na výstavbu pozemných stavieb
od vypracovania projektov až po samotný stavebný dozor.