Baumit

Spoločnosť Baumit je svetovo uznávaný výrobca pre stavebné materiály. Produkty značky Baumit predstavujú širokú škálu stavebných materiálov ako sú materiály pre povrchové úpravy, zateplenie, omietky, potery a iné. Stavebné materiály Baumit sú zárukou vysokej kvality a bezpečnosti.

Spoločnosť Lateko – strechy, s.r.o. Vám ponúka nasledovné stavebné materiály Baumit:

  • Povrchové úpravy – stavebné materiály pre prípravu podkladu, omietky, farby

  • Zatepľovacie systémy – Baumit Open, Baumit Star, Baumit Pro a príslušenstvo pre zatepľovacie systémy

  • Omietky – vnútorné a vonkajšie omietky, tepelnoizolačné omietky, príslušenstvo pre omietky

  • Potery – potery, nátery a príslušenstvo pre potery

  • Baumacol – lepidlá, vyrovnávacie stierky, tesniace a izolačné hmoty, príslušenstvo Baumacol

  • Gala + Betóny – betóny, malty a iné doplnkové stavebné materiály

  • Murovacie malty

  • Univerzálne výrobky – betón, omietky, univerzálna lepiaca hmota

(Technické parametre nájdete v katalógu na stiahnutie)