Betonárska výstuž

Betonárska výstuž je ďalším z komplexnej ponuky produktov spoločnosti Lateko – strechy, s.r.o. Ako betonárska výstuž – výstuž do betónu sa môže použiť len oceľ vyhovujúca príslušným normám a zodpovedajúca požiadavkám dokumentácie. Betonárska výstuž musí spĺňať podmienky zákona č. 90/1998 Z. z. Na výstuž do železobetónových konštrukcií sa ako betonárska výstuž používa oceľ uvedená v norme STN. Betonárska výstuž zároveň podlieha atestom a kontrolným skúškam.

Produkt betonárska výstuž žiadajte v našej predajni.