Strešné krytiny Tegola


  • strešné krytiny Tegola pre šikmé strechy: Šindle Tegola s posypom – Master, Traditional, Standard, Mosaic, Gothik, Liberty, Šindle Tegola Prestige – Elite, Compact, Traditional, Šindle Tegola TOP Shingle – Beaver (Bobrovka), Rectangular

  • strešné krytiny Tegola pre ploché strechy: Hydroizolačné fólie TPO, Asfaltové pásy

  • zelené strechy Tegola

  • fotovoltaické strechy Tegola

  • strešné doplnky pre strešné krytiny Tegola: strešné fólie, bitúmenové pásy s posypom, doplnky pre montáž šindľov, pásky Isoltema, parozábrany, vpuste, vetracie prestupy, prestupové manžety, rohové prvky, ochranné kryty