Zatepľovanie domov

Zatepľovanie domov je najčastejšie využívaný spôsob rekonštrukcie nielen bytových či rodinných domov, ale aj administratívnych budov a iných polyfunkčných objektov. Zatepľovanie môže byť čiastkové alebo kompletné, v závislosti od potrieb užívateľa, podmienok stavby, lokalizácie a orientácie budovy.

 

Výhody, ktoré so sebou zatepľovanie domov prináša:

  • znižuje náklady na vykurovanie
  • znižuje vlhkosť v interiéri
  • chráni pôvodnú stavebnú konštrukciu pred nepriaznivými vplyvmi počasia
  • spĺňa estetickú funkciu

 

Spoločnosť Lateko – strechy, s.r.o. Vám zabezpečí zatepľovanie domov v nasledovných krokoch:

 

  • Odporučíme vhodný materiál na zatepľovanie podľa konkrétnych požiadaviek Vašej budovy
  • Vypracujeme projekt na zatepľovanie
  • Dodáme vhodný materiál na zatepľovanie
  • Zrealizujeme zatepľovanie
  • Upravíme zateplenú fasádu
  • Poučíme Vás o vhodnej údržbe zatepleného domu, budovy

 

Realizácia zatepľovania domov trvá v závislosti od druhu, plochy zateplenia a od poveternostných podmienok. V prípade požiadavky na výmenu okien a dverí je vhodné vymeniť tieto pred realizáciou zatepľovania.

Hoci zatepľovanie na prvý pohľad vyzerá jednoducho, odborné zatepľovanie domov má svoje opodstatnenie. Nevhodne zvolený materiál či nekvalitne prevedené zateplenie tepelných mostov nielen že nesplní účel, dokáže stavbe dokonca poškodiť. Zatepľujte preto dôsledne a kvalitne od materiálu po údržbu.

 

Kontaktujte nás pre bližšie info. Radi Vám pripravíme návrh zatepľovania domov podľa Vašich potrieb.