PORFIX

Pórobetón PORFIX je univerzálny stavebný materiál s ideálnymi fyzikálnymi vlastnosťami. Pórobetón je konštrukčne pevný, no aj napriek tomu ľahký materiál, čo zabezpečuje jeho tvárnosť. Pórobetón je zároveň ekologicky čistý stavebný materiál vyrobený z prírodných surovín.

Pórobetón PORFIX sa vyznačuje nasledovnými vlastnosťami:

 • Kvalitný – Pórobetón PORFIX je kvalitný stavebný materiál

 • Vynikajúce tepelno-izolačné vlastnosti – Pórobetón PORFIX je vynikajúci tepelný izolant

 • Veľmi dobré zvukovo-izolačné vlastnosti – Pórobetón PORFIX je veľmi dobrý zvukový izolant

 • Požiarna odolnosť – Pórobetón PORFIX je stavebný materiál odolný voči požiaru

 • Ekonomicky výhodný – Pórobetón PORFIX je cenovo výhodný stavebný materiál nielen na začiatku, ale počas celého užívania stavby.

 • Komplexný – Pórobetón PORFIX je stavebný materiál, ktorý nevyžaduje kombinácie s inými materiálmi

 • Zdravotne nezávadný – Pórobetón PORFIX je stavebný materiál, ktorý Vám zabezpečí zdravé bývanie

 • Presný a rýchly – Pórobetón PORFIX je stavebný materiál, ktorý Vám umožní stavať rýchlo a presne

 • Ľahko opracovateľný – Pórobetón PORFIX je ľahko opracovateľný a tvárny stavebný materiál

 • Ekologický – Pórobetón PORFIX je stavebný materiál vyrobený z prírodných surovín a rozložiteľný voľne v prírode

 

Spoločnosť Lateko – strechy, s.r.o. Vám ponúka nasledovné produkty a stavebné materiály Pórobetón PORFIX:

 • Tvárnice (PORFIX Plus P2 – 420, PORFIX P3 – 520, PORFIX P4 – 580)

 • Priečkovky (PORFIX P3 – 520)

 • Profily ( U-profily)

 • Preklady (nosné a samonosné preklady)

 • Stropný systém

 • Lepidlo

Technické parametre nájdete v katalógu