Oprava strechy

Rekonštrukcia strechy

Každá strecha je vystavená poveternostným vplyvom počasia a časom dochádza k jej opotrebovaniu a poškodeniu. Preto si staršie strechy vyžadujú údržbu a opravy. Zhodnotíme pre Vás rozsah a postup opravy Vašej strechy. Posúdime statickú stabilitu nosnej konštrukcie krovu a prípadnú výmenu nosných prvkov. Zrealizujeme rekonštrukciu strechy od návrhu, cez dodávku materiálu po montáž strešnej krytiny.

Zrealizujeme pre Vás rekonštrukciu rôznych typov striech:

  • Oprava šikmej strechy

  • Oprava plochej strechy

  • Čiastočná oprava strechy – rekonštrukcia časti strešnej krytiny

  • Komplexná rekonštrukcia strechy – oprava celej strechy vrátane rekonštrukcie krovu

Oprava Vašej strechy so spoločnosťou Lateko – strechy, s.r.o. bude nielen efektívna, ale aj ekologická a ekonomická.

Spoločnosť Lateko – strechy, s.r.o. sa postará o rekonštrukciu strechy pre nasledovné stavby:

  • Oprava strechy rodinných domov

  • Oprava strechy bytových domov

  • Oprava strechy polyfunkčných objektov

  • Oprava strechy rekreačných domov a chát

Po správnej rekonštrukcii dokáže aj stará strecha opätovne spĺňať svoj účel. Vhodná rekonštrukcia strechy Vám prinesie úspory energií a zvýši štandard bývania, či prevádzky.