Často kladené otázky – FAQ

Prečo si strechy vyžadujú rekonštrukcie?

Strecha je neustále vystavovaná zmenám počasia, čo má za následok opotrebenie strešnej krytiny a ostatných stavebných materiálov použitých na streche. Vhodná rekonštrukcia strechy zároveň odstráni chyby, ku ktorým došlo pri montáži strechy v minulosti.

Dnešné strešné krytiny vydržia omnoho viac ako strechy v minulosti, preto si staré strechy vyžadujú rekonštrukcie.

Rekonštrukcia strechy Vám zároveň umožní rozšíriť obytný priestor, lepšie zatepliť dom, a tak ušetriť energie a financie, a tým zvýši hodnotu Vášho domova a zaistí mu aj lepšie estetické vlastnosti.

 

Aká je vhodná strešná krytina na historické pamiatky?

Historické pamiatky sú staré budovy postavené väčšinou z rôznych materiálov, ktoré už môžu byť do značnej miery opotrebované. Preto si historické pamiatky vyžadujú podrobnú kontrolu skutkového stavu a zhodnotenie jeho kvality. Drevené prvky starého krovu nestrácajú svoju pevnosť pokial sú správne ošetrované a nie su napadnuté škodcami. Preto je možné na historické krovy používať ťažké strešné krytiny. Predstava, že starý krov neunesie novú ťažkú krytinu je milná. Je však potrebné tento predpoklad overiť statickým výpočtom. Na historické krovy odporúčame použiť pálenú krytinu bobrovka a jej podobné varianty.

 

Je v horskej oblasti výhodnejšia šikmá strecha alebo plochá strecha?

V horských oblastiach je pravdepodobnosť väčších snehových zrážok, čo predstavuje väčšiu záťaž na strechy. Z hľadiska snehovej pokrývky je vhodné, keď táto spadne zo strechy samovoľne a nie je potrebné ju prácne zhadzovať. Z tohto dôvodu je do horských oblastí vhodnejšia šikmá strecha.

 

Prečo je hmotnosť strešnej krytiny dôležitá pri výbere strechy?

Hmotnosť strechy neurčuje len strešná  krytina, ale aj hmotnosť ostatných strešných prvkov a doplnkov ako sú strešné laty, kontralaty, tepelná izolácia. Na hmotnosť strechy zároveň vplýva aj počasie (sneh, ľad, dážď, vietor).

Krov musí byť preto dostatočne dimenzovaný bez ohľadu na hmotnosť krytiny, aby dokázal rozložiť záťaž strechy do obvodových múrov stavby a zabezpečiť tak dostatočnú stabilitu stavby. Hmotnosť celej strechy je preto dôležitá z dôvodu, aby ju stavba dokázala uniesť.

 

Dokážem namontovať strešnú krytinu sám, bez odborníka?

Niektoré strešné krytiny si vyžadujú odbornú montáž, niektoré menej odbornú. Strecha je veľmi dôležitou súčasťou stavby. Má za úlohu chrániť stavbu pred vonkajšími vplyvmi. Preto nestačí investovať do kvalitnej strešnej krytiny. Rovnako dôležitá je aj odborná montáž. Kvalitná strešná krytina bez odbornej montáže Vám sama o sebe kvalitné a bezpečné bývanie neposkytne. Jednoznačne odporúčame využiť služby odborníkov, aby Vaša strešná krytina splnila svoj účel a slúžila Vám tak dlho ako to garantuje výrobca.

 

Čo všetko potrebujem pri montáži a rekonštrukcii strechy?

Strechu netvorí len strešná krytina, ale aj veľmi dôležité strešné príslušenstvo a doplnky. Presvedčte sa, či bude Vaša nová strecha obsahovať potrebné klampiarske, odvetrávacie a tesniace prvky, dostatočné množstvo skrutiek a samozrejme vhodnú podstrešnú fóliu. Vyhnete sa tak riziku a možným problémom, čo bude v konečnom dôsledku pre vás znamenať ušetrené peniaze. Mnoho predajcov krytín sa snaží Vaše peniaze šetriť práve tu, čo je v skutočnosti najväčší omyl.

 

Aké stavebné rezivo je najvhodnejšie na krovy?

Na krovy sa využíva smrekové stavebné rezivo, ktorého hrúbka je dimenzovaná projektantom podľa potrieb a možností stavby. Stavebné rezivo na krovy je vhodné pred použitím ošetriť vhodným náterom proti plesniam, hnilobe a škodcom.

 

Je potrebné stavebné rezivo pred použitím ošetriť?

Stavebné rezivo je drevo, preto je vhodné ho ošetriť proti hnilobe, plesniam a škodcom. Odporučíme a dodáme Vám vhodné prostriedky, ktoré udržia stavebné rezivo v dobrej kondícii.

Je nevyhnutné, aby bola rekonštrukcia strechy realizovaná v plnom rozsahu?

Niektoré strešné krytiny umožňujú zrealizovať rekonštrukciu strechy len kompletne, iné aj čiastkovo. Rozsah realizácie rekonštrukcie strechy závisí od rozsahu poškodenia pôvodnej strechy a použitia strešnej krytiny. Čiastkovú rekonštrukciu umožňuje napr. strešná krytina Tondach.

 

Koľko bude stáť nová strecha / rekonštrukcia strechy?

Cena strechy závisí od typu krovu, použitej strešnej krytiny a veľkosti strechy. Cenovú kalkuláciu pre Vašu strechu Vám vypočítame na mieru podľa Vašich požiadaviek. Kontaktujte nás mailom, do ktorého prosím uveďte nasledovné parametre Vašej strechy: najvhodnejšia je celá projektová dokumentácia, pokial nie je k dispozícií osobne zameriame skutkový stav.

 

Je potrebné mať pred zahájením projektových prác predbežnú predstavu o budúcej stavbe?

Áno, na úvod je potrebné mať aspoň orientačnú predstavu o budúcej stavbe, ktorú Vám projektant pomôže rozvinúť a následne ju zhmotní do projektu podľa možností a okolností.

 

Prídete zamerať stavbu / strechu sami, alebo je potrebné urobiť zameranie vo vlastnej réžii?

Vašu stavbu / strechu prídeme zamerať osobne. Zároveň Vám odporučíme vhodné riešenie pre Vašu stavbu/ strechu, vypracujeme projekt a v prípade potreby dodáme materiál.

 

Vypracujete projekt strechy / domu len komplexne, alebo je možné u Vás objednať aj čiastkový projekt?

Vypracujeme Vám aj čiastočný projekt, hoci vždy je najvýhodnejšie robiť jednu vec pod jednou strechou. Tak predídete zbytočným otázkam a komplikáciám pri odovzdávaní stavby, či projektu medzi firmami, či nezrovnalostiam, ktoré môžu z takýchto prípadov vyplývať.